Κατασκευή κεραμοσκεπής εκκλησίας και τρούλων στην περιοχή της Παιανίας. Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία οπλισμένη ρυσεων και τοποθέτηθηκε λινάτσα για την αποφύγη ρωγμών.

Ειλικρίνεια - Επαγγελματισμός - Καλοί άνθρωποι. Συστήνω την εταιρεία Αδαμ χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατασκευή της σκεπή μας. Ο κ.Αδαμ μας βοήθησε να επιλέξουμε αυτή που τελικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σπιτιού μας.

Η εταιρεία στέγες Αδαμ ανέλαβε την κατασκευή της κεραμοσκεπής του σπιτιού μας. Επιλέξαμε σκεπή με ρωμαϊκα κεραμίδια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας.